Aditivi za beton

Aditivi za beton
Aditivi za beton iliti hemijski dodaci betonu kako se to pravilno kaže po važećim zakonskim aktima Republike Srbije
Bilo je to najverovatnije 2009. Mogao bih utvrditi i tačan datum ukoliko bih prekopavao po starim prašnjavim zapisima svojih obilazaka klijenata, koji nastali dok sam bio aktivni terenac. Bilo je to u jednoj u to vreme renomiranoj kompaniji koja je dosta radila na teritoriji grada Novog Sada ali i širom Vojvodine.
Imao sam zakazan sastanak sa građevinskim inženjerom odgovornim za izbor dobavljača. Tema sastanka je bila ponuda građevisnkih proizvoda kompanije u kojoj sam tada radio. Salbo sam zapamtio bilo koji detalj koji bi dočarao mog sagovornika ili bilo koji detalj pre i posle tog razgovora ali je prostorija u kojoj smo sedeli bila svedena jednostavna siva bez sušnog nameštaja, bez slika na prvi pogled bi se reklo i bez reči. Oči sagovornika iza tankih naočara su mi govorile da on nije tu da je bez slika, bez reči i bez emocija kao i prostorija koju je izabrao za sastanak. Ništa nije slučajno!
Krenuo sam da otvaram lepezu proizvoda i predstavljam po grupama. Svakim sledećim mahanjem dodavali smo po sliku u njegove oči i njima to nije prijalo, videlo se. 
U jednom trenutku smo se dotakli aditiva za beton ili kako su to preveli naši stručnjaci koji su krojili više nevažeću uredbu a i stručnjaci koji su načinili novi FrankeštoPravilnik, hemijskih dodataka betonu i već na prvoj rečenici moga zahuktavanja sagovornik je izneo jedno zanimljivo gledište koje nije njegovo nego su njega naime tako učili:

Mene su učili da je beton smeša: vode, cementa i agregata. Sve drugo šteti betonu.

Naivno i lakoverno po inerciji sam se složio ali onda pokrenuo u pravcu pravdanja dodataka: smanjenje količine vode, smanjenje količine cementa (možda), ubrzavanje ili usporavanje brzine vezivanja cementa, uvlačenje vazduha, izbacivanje vazduha, više čvrstoće, bolja otpornost na mraz, ... Kratko sam izdeklamovao šta sam imao u odbranu aditiva, pobrojao koje vrste lelulaju na svilenim nitima lepeze i zahvalio na sastanku.

Često citiram ovog čiku inženjera, naročito kada se sretnem sa nekim mlađim ljudima, na primer studentima:

Molim vas, nemojte tako razmišljati! 

Aditivi za beton ili hemijski dodaci za beton

Aditivi za beton, hemijski dodaci betonu, su supstance koje svojim fizičkim, hemijskim ili kombinovanim delovanjem utiču na određena svojstva svežeg ili očvrslog betona [1, strana 318].  

Uvek je najbolje definicije preuzimati iz standarda jer su to mudri ljudi smislili i "standardizovali", međutim nećemo ovde ići u detalje po standardima već ćemo se osvrnuti na standard EN 934-2 ili naš FrankeštoPravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje po kojima se aditivi mogu podeliti na:

 • Plastifikatore (reduktore vode),
 • Superplastifikatore (viskostepene reduktore vode),
 • Aerante - dodatke za uvlačenje vazduha,
 • Usporivače vezivanja,
 • Ubrzivače vezivanja,
 • Ubrzivače očvršćavanja,
 • Zaptivači,
 • "Antifrizi", dodaci za betoniranje pri niskim temperaturama,
 • Dodaci za zadržavanje vode,
 • Dodaci za modifikaciju viskoziteta i
 • Dodaci koji po svojim karakteristikama spadaju u više grupa tzv. više funkcionalni dodaci.

Najčešće se doziraju procentualno u odnosu na cement i doziranja se kreću u zavisnosti od vrste i tipa aditiva od otprilike 0.1 do 5 procenata na cement. Ređe su te količine van navedenog opsega.

Standardom odnosno Pravilnikom su definisane opšti zahtevi koje mora ispuniti aditivi a tiču se osobina samog aditiva, kao i specifični zahtevi a njima su iskazane karakteristike betona i/ili maltera koje se dobijaju dodavanjem aditiva u smešu prilikom pravljenja betona odnosno maltera.

Hemijska priroda aditiva za beton je raznovrsna i u zavisnosti od vrste supstance različito će i reagovati pa će i prema tome biti svrstavani u odgovarajuće grupe, pa su tako plastifikatori i superlastifikatori najčešće površinske aktivne materije u vidu polimernih lanaca sa hidrofilnim i hidrofobnim krajevima. Celulozni etri mogu zadržavati vodu, modifikovati viskozitet smeše. Soli alkalnih metala mogu biti ubrzivači. Šećeri usporivači. Soli masnih kiselina zaptivači.

Zanimljiv novi svet interesantan građevincima i tehnolozima, reklo bi se: "... ma šta je to, obična mešavina vode, cementa i agregata...", ali to je samo vrh ledenog brega a znamo da se ispod površine krije masa.

A masa je mama! 

  

Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera