EN 12004 Lepkovi za pločice – Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje

EN 12004 Lepkovi za pločice – Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje
Krovni, harmonizovani standard EN 12004 Lepkovi za pločice – Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje
Mnoga svojstva lepkova za keramičke pločice uglavnom su unapred definisana hemijom veziva koje se koristi za pravljenje lepka. Različite vrste lepkova za pločice definišu se prema hemijskoj prirodi njihovih veziva. Različite vrste lepkova za keramičke pločice imaju specifične karakteristike u pogledu svojstva primene i konačnih performansi.
Standard EN 12004 [1] se može primeniti na sledeće tri vrste lepkova za keramičke pločice:
 1. Cementne lepkove za postavljanje pločica spolja i unutra, na zidovima i podovima - predstavljaju smešu hidrauličkih vetiva, agregata i organskih dodataka koji se priprema dodavanjem vode ili tečnog dodatka i mešanjem,
 2. Disperzione lepkove za lepljenje pločica u unutrašnjosti objekata - pripremljena smeša organskog veziva, filera i dodataka u obliku paste i
 3. Lepkovi na bazi reakcionih smola za unutrašnju instalaciju pločica, na zidovima i podovima - smeša (jedna ili više komponenti) sintetičkih veziva, mineralnih filera i organskih aditiva koji očvršćavaju/vezuju hemijskom reakcijom.

Predmet ovog standarda su vrste proizvoda, radne metode za ispitivanje svojstava i primena lepkove za keramičke pločice: performanse lepkova za keramičke pločice, pripadajuće metode ispitivanja, procena i verifikacija postojanosti performansi (AVCP), kao i klasifikacija, označavanje i obeležavanje lepkova za keramičke pločice [1].

Definicije pojmova [1]

  • Maturing time, bukvalan prevod bi glasio "vreme sazrevanja" a slobodnim rečima objašnjenje bi bilo: vreme za koje dese fizičko-hemijske reakcije u zamešanoj masi lepka od trenutka mešanja nakon kog se lepak može koristiti i ugrađivati.
  • Pot-life - vreme upotrebljivosti zamešanog materijala tj. vremnski period od trenutka umešavanja u kome se zamešani proizvod može koristiti bez negativnih posledica.
  • Open time - otvoreno vreme - vremenski period u kom pločica mora biti zalepljena jer nakon isteka tog vremena kreće sušenje lepka.
  • Wetting capability - sposobnost pokrivanja pločice - mera sposobnosti nazubljenom gletericom nanetog sloja lepka da pokrije pločicu.
  • Slip - klizanje - kretanje pločice naniže po sloju lepka nanetog nazubljenom gletericom na vertikalnu površinu.

  Podela lepkova za keramičke pločice

  Tri osnovna tipa lepkova za keramičke pločice su:

  • Cementni lepkovi - oznaka C,
  • Disperzioni lepkovi - oznaka D i
  • Lepkovi na bazi reakcionih smola R.

  Svaki od ovih tipova može imati različite klase koje su u korelaciji sa karakteristikama lepkova:

  • 1 - lepak osnovnih karakteristika,
  • 2 - lepak poboljšane adhezije (ispunjava zahteve dodatnih karakteristika definisanih standardom)
  • F - brzovezujući lepak,
  • T - lepak smanjenog klizanja,
  • E - lepak dužeg otvorenog vremena
  • S1 - deformabilni lepak iliti lepak koji trpi određen stepen deformacija i
  • S2 - jako deformabilni lepak iliti lepak otporan na viši stepen deformacija.

  Primeri klasifikacije i označavanja lepkova za keramičke pločice

  • C 1E Cementi lepak za keramičke pločice normalnog vezivanja i produženog otvorenog vremena,
  • C 1FT Brzovezujući cementni lepak smanjenog klizanja,
  • C 2TE Cementni lepak poboljšane adhezije smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena,
  • C 2TES1 Poboljšan, deformabilni, cementni lepak smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena,
  • D 2 Poboljšan disperzioni lepak,
  • R 1T Lepak na bazi reakcionih smola smanjenog klizanja,
  • ...

  Performanse lepkova za keramiku

  Standardom su definisane osnovne, opcione i napredne karakteristike lepkova.

  Osnovne karakteristike lepka normalne brzine vezivanja obuhvataju zahteve inicijalne adhezije, adhezije nakon negovanja u vodi, adhezije nakon starenja na povišenoj temperaturi (70 °C), adhezije nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja i adhezija "otvoreno vreme" - adhezija na uzorku koji je zalepljen 20 minuta nakon nanošenja lepka. Ukoliko se radi o brzovezujućem cementnom lepku svi zahtevi su isti, osim što se ispituje adhezija na uzorku ugrađenom nakon 10 minuta za otvoreno vreme i rana adhezija nakon maksimalno 6 sati.

  Opcione karakteristike su klizanje (T), produženo otovreno vreme (E) i deformabilnost (S1 ili S2).

  Napredne karakteristike lepkova su definisane za iste parametre kao i osnovne ali se razlikuju zahtevi. Ukoliko cementni lepak zadovoljava ove karakteristike onda pripada klasi C2 lepkova. Takođe, postoji i opcija C2F brzovezujući cementni lepak poboljšanih karakteristika.

  Na sličan način su definisane i karakteristike disperzionih i lepkova na bazi reakcionih smola.

  Deklaracija o performansama i CE znak

  CE znak EN12004Ukoliko proizvođač lepkova razvije, klasifikuje i proizvodi lepka za keramiku u skladu sa navedenim smernicama u standaru EN 12004 Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje može izraditi Deklaraciju o performansama proizvoda i na osnovu nje postaviti odgovarajuću CE oznaku na ambalažu proizvoda.

  Deklaracija o performansama sadrži sve potrebne tehničke podatke o proizvodu: jedinstvenu oznaku koja bi trebalo da bude karakteristična za taj proizvod, naziv, upotrebu, naziv proizvođača, oznaku akreditovanog tela koje je izvršilo proveru sistema i/ili inicijalno testiranje tipa proizvoda, navedene karakteristike koje zadovoljava predmetni lepka za keramičke pločice a po specifikaciji navedenoj u Aneksu pomenutog standarda.


  Napomene [1]:
  • Kao i svaki dugi standard i ovaj se može primeniti samo ukoliko je predmet ispitivanja proizvod koji je pravilno kreiran, pripremljen i upotrebljen,
  • Uzeti u obzir karakteristike klimatskih i drugih uslova na mestu u gradnje i prilagoditi izbor lepka,
  • Standardom nije pokriven odnos između performansi i izmenjenih uslova na terenu - standard pokriva standardne laboratorijske uslove,
  • Proizvođač treba da pruži informacije o upotrebi proizvoda i ispravnim uslovima upotrebe,
  • Arhitekta/projektant mora da proceni uslove koji će biti prisutni na mestu ugradnje lepka u da u skladu sa tim izabere tj. predloži odgovarajući tip uzimajući u obzir sve potencijalne rizike.
  • Standard, kao i većina drugih sličnih standarda, ne sadrži kriterijume ili preporuke za dizajn i ugradnju keramičke pločice.
  • Lepkovi za keramičke pločice mogu se koristiti i za druge vrste pločica (prirodni i veštački kamen itd), ako ne utiču negativno na ove materijale.

  Izvori

  1. SRPS EN 12004-1:2017 Lepkovi za pločice – Deo 1: Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje, https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:54303, 11.04.2021.
  2. European standardsfor tile adhesives, http://celluloseether.com/wp-content/uploads/2017/10/European-standards-for-tile-adhesives.pdf , 11.04.2021.
  3. Improving the quality of building materials – international norms for tile adhesives & grouts, https://www.dow.com/content/dam/dcc/documents/en-us/tech-art/840/840-02001-01-techline-9-improving-the-quality-of-building-materials-international-norms-for-tile-adhesives-and-grouts.pdf , 11.04.2021.

  Vaš komentar

  Možete upisati još 500 karaktera