Građevinski materijali cena

Građevinski materijali cena

Ako se u Google pretragu ukuca naziv  bilo kog građevinskog materijala predlog pretraga se automatski skoro uvek pojavljuje cena, na primer:

 • Lepak za keramičke pločice cena,
 • Hidroizolacija terase cena po m2,
 • Cement 50 kg cena,
 • ...


Cena građevinskih materijala

Sigurno da je jedna od najbitnijih karakteristika cena građevinskog materijala jer jednostavno nešto treba uklopiti u predviđen budžet. Današnje društvo je tako koncipirano da se smanjuju troškovi na najgluplji i najprimitivniji način a to je snižavanje cene iliti direktnim smanjenjem troškova. Uopšte nije bitno da li se radi o individualnom projektu, o porodičnoj kući, kupatilu ili o investiranju u zgradu, industrijske objekte ili o vođenji troškova u kompanijama. Primarni parametar je cena. Razumljivo i na prvi pogled opravdano ali na neki sledeći sigurno nije, ako uopšte do njega dođe, nažalost.


Šta bi trebalo pogledati osim cene pri izboru građevinskih materijala

Mnogo je drugih parametara koje bi trebalo uzeti u obzir kada se bira građevinski materijal:

 • Tehničko rešenje tj. sistemsko rešenje koje je projektovano i/ili potrebno sprovesti i čiji je sastavni deo predmetni materijal,
 • Kvalitet materijala pojedinačno i kao sistem,
 • Vreme isporuke,
 • Brzina ugradnje,
 • Lakoća ugradnje,
 • Način plaćanja,
 • Odnos sa dobavljačem/prodavcem/trgovcem ...

Ako bi neko objektivno posmatrao ovaj spisak bitnih parametara pri nabavci, cena bi trebalo da se može popeti maksimalno do trećeg mesta.


Tehničko rešenje problema ili projektna dokumentacija

Ukoliko je predviđen sistem i u njemu se zahteva određena grupa proizvoda ili pojedinačni proizvod, kupiti takav proizvod jer onda sistem nije narušen ili nije ugroženo rešavanje nekog tekućeg problema. Na primer, dobili ste od tehničke podrške neke kompanije savet da koristite proizvod koji je kompatibilan i sa podlogom i sa oblogom, ima dobru fleksibilnost koja se zahteva na toj poziciji, vodonepropustan je, premošćava pukotine ali na tržištu se nude mnogo jeftinije opcije. Pažljivo i bez zaletanja, pozovite ponovo kompaniju i pitajte za savet, pozovite i drugu ako se radi o konkurentskim proizvodima. Vrlo je verovatno da čete vrlo brzo dobiti odgovor koji je proizvod bolji, možda se čak kao glavni polazatelj pokaže dostupnost tehničke podrške proizvođača/dobavljača.


Kvalitet materijala

Čudno je da se ova karakteristika materijala mora isticati, trebalo bi da je podrazumevana.

Kvalitet materijala možete proceniti na osnovu tehničke dokumentacije, brošura, kataloga, deklaracije o performansama, istaknutih karakteristika na CE znaku i sl. Naravno najbolje je ako možete videti uzorak ili čak testirati. Teoretski najdirektniji pokazatelji su parametri u deklaraciji o performansama i/ili podaci u tehničkom listu. Kadkad, indirektno signal se može dobiti i iz bezbednosnog lista, podacima o podlozi i sl. što zavisi od iskustva, interesovanja i profesije onoga ko čita dokumentaciju. Ukoliko proizvod ima DoP (Deklaraciju o performansama) na njemu će biti istaknut i CE znak. Ovo nije jedini znak usaglašenosti. Postoji i lokalni znak usaglašenosti koji izdaju domaća tehnička tela.

Ostale karakteristike građevinskih proizvoda

Svaka od ostalih karakteristika može biti bitna na svoj način.

Pa tako ako je kratak vremenski rok predviđen za ugradnju moraće se koristiti brzovezujući materijali koji su dva, tri puta skuplji ili će se koristiti običan ali uz dodatak ubrzivača.

Ukoliko dobavljač nudi plaćanje na rate bez avansa, možda se ovo uklapa u predviđene finansijske tokove pa to bude presudno pri izboru.

Možda je rok isporuke daleko kraći i tada je poznato koji proizvod ima prednost.

Ako sarađujemo sa nekim kooperantom dugo na nekim drugim projektima ali u konkretnoj situaciji je skuplji ili je rok isporuke malo duži, a za projekat nije ktucijalno, izabran će biti njegov proizvod zarad duge i fer saradnje.


Da li je i Vama cena presudna ili ipak uzimate u obzir i druge parametre? Da li su oni na navedenoj listi?

Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera