Koka iz Graca

Koka iz Graca
Slika pileta je preuzeta sa Pixabay
Srpska imovina u Hrvatskoj truli i nestaje u talsima slanih vetrova sa Jadrana, hrvatska imovina u Srbiji lagano nestaje pod naslagama nanetim od strane mutnih reka Save i Dunava. Da, da, možda je Dunav u Beču lep i plav bio, u Beogradu nije, do-duše, nije više ni u Beču.
Mnoga nekadašnja deca iz Šumadije, generacije iz 70-ih godina su letovale u odmaralištima na moru koja su sagrađena od strane ustanova i instituacija iz Srbije. Jedan od primera je odmaralište u Gradcu koje je sagradio grad Kragujevac iz svojih sredstava.


Ministarstvo državne imovine Hrvatske objavilo je u novembru 2018. godine javni poziv za tridesetogodišnji zakup 15 nekretnina koje su nekada pripadale srpskim i bosanskim preduzećima. U pitanju su odmarališta u Gradcu: "Robne kuće Beograd", "Đuro Salaj", "Trgovci", "Vila Bosanka", "Saobraćajci", "Građevinari", H2O, "Mostarci", "Valter Perić", "Hit Podaca (Mostar)" i ekspres restoran "Gradac", kao i odmarališta opštine Vračar u Slanom, "Pionir Sombor" na Rabu, "Partizan" u Biogradu na Moru i hotel "Novi Sad" u Igranama.
Bivše odmaralište "Kragujevčani" u Gradcu, koje je pripadalo Gradu Kragujevcu, prvo je od svih nekretnina dato Opštini Gradac na 30 godina. Ovakvu "transakciju" omogućio je novi Zakon o upravljanju državnom imovinom, kojom će srpska preduzeća, opštine i institucije biti onemogućeni da uđu u posed svojih nekretnina, sve i da ih nekim čudom dobiju u sudskim postupcima.

Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera