Najbolji cementni lepak za keramičke pločice

Najbolji cementni lepak za keramičke pločice
Najbolji cementni lepak za keramičke pločice
Malo sam istraživao šta ljudi najviše pretražuju a tiče se cementnih lepkova, lepkova za keramiku i keramičke pločice. Naravno nije iznenađenje što je to fraza "najbolji lepak za keramičke pločice", pitanje na koje ni Google ne može dati precizan odgovor.
Naime, zavisi na prvom mestu od namene tj. mesta i načina primene lepka, od vrste podloge i vrste obloge, od toga da li je unutra ili spolja i slično. Ukoliko zanemarimo sva ta propratna pitanja koja će vam postaviti svako ko želi da vam da pravi i precizan odgovor, jedina ponuđena opcija na pitanje:

Koji je najbolji cementni lepak za keramičke pločice?

je

Cementni lepak klase C2 (FTE) S2.


Najkraći mogući odogovor, ali i najskuplji, naravno ne odgovor nego lepak jer je i najkvalitetniji. Velika je verovatnoća da vama ne treba tako kvalitetan lepak, ali pošto je pitanje previše opširno, takav je i odgovor.

Zašto je najbolji lepak C2 S2 klase? Da bismo dali odgovor na ovo pitanje prvo je potrebno da razumemo značenja C2 i S2, a više o klasifikaciji cementnih lepkova po standardu EN 12004 možete pročitati u mom drugom članku: EN 12004 Lepkovi za pločice – Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje .
Informaciju o klasi lepka bi trebalo da možete pronaći ili u tehničkim listovima ili na ambalaži u tabeli koja ide uz CE znak a možete tražiti i DoP od proizvođača, mnogi ih drže i dostupnim na sajtovima svojih kompanija.
Pročitajte ovaj članak i biće vam za nijasnu jasnije koji lepkovi postoje i kako se klasifikuju i za kakvu namenu su pravljeni i formulisani. Uz napomene da osim ove klasifikacije treba najviše voditi računa o veličini keramike, vrsti keramike, tipu podloge i mestu ugradnje (spolja/unutra).
Tako na primer ako je keramika manjih dimenzija napolju na terasi može se koristiti i običan C2 (TE) lepak.
U zagradi pišem opcione karakteristike koje nisu u opštem slučaju od značaja, F je važno ukoliko je bitno da brzo završite radove pa mora biti brzovezujući lepak, T ukoliko lepite na zidove pa da pločica ne kliza, E ukoliko je potrebno je da lepak ima što duže otvoreno vreme, majstor može da pokrije veću površinu i da bez problema i na odgovarajući način zalepi keramiku - ovo je inače čest problem, opisaću ga nekom prilikom.

Najbolji lepak za keramičke pločice na terasi

Preporuka je da se koristiti C2 lepak jer se radi najverovatnije o neupijajućoj keramici imajući u vidu da se lepi na terasi znači napolji i izloženo kiši snegu i drugim atmosferalijama.
Ukoliko lepite na nekoj manje izloženoj površini i ako je keramika niže klase upijanja vode onda možda možete koristiti i C1 klasu.

Najbolji cementni lepak za keramiku u kupatilu

Ako lepite keramiku u kupatilu i pločice su velikih formata opet je preporuka koristiti cementni lepak klase C2 i to za keramiku do površine ca 0.8 m2 ne mora imati oznaku S istaknutu ali preko toga je preporuka da se koristi keramika koja ima odgovarajuću deformabilnost jer ako se ne izabere takav lepak vrlo lako može doći do odvajanja pločica od podloge usled različitih naprezanja

Najbolji cementni lepak za podove sa podnim grejanjem

Ukoliko u prostorijama postoji podno grejanje bez obzira na tip grejanaj preporuka je korisiti C2 lepak. Ukoliko se radi o postavljenim cevima u cementnim košuljicama možda je moguće korisiti i cementni lepak bez klase deformabilnosti ukoliko su pločice na primer male, ali da vas ne boli glava, najbolje u startu izabrati neki deformabilni lepak u zavisnosti od veličine i tipa keramike S1 ili S2 lepak.


Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera