Sistem za upravljanje sadržajem BloCMS

Sistem za upravljanje sadržajem BloCMS

Sistem za upravljanje sadržajem bi predstavljao program koji omogućava korisniku da unosi nov i menja postojeći sadržaj u nekoj aplikaciji na primer blogu. Kao i sve kovanice nastale kao posledica razvoja tehnike tako je i ovaj pojam pomalo nezgrašan prevod engleskog izraza Content management System (CMS).

Najpoznatiji sistemi, CMS-ovi

Skoro 40 % sajtova [2] danas pokreće najpoznatiji CMS Wordrpess . Slede ga neki drugi sistemi za upravljanje sadržajem kao što su Joomla, Drupal, Magento ....

Moj prvi susret sa CMS-ovima je bio susret i rad u Joomla paltformi, pre više od 10 godina. Čini mi se da je Joomla danas mnog manje zastupljena nego tada. Ovih dana Worpress caruje i mnogi sajtovi su rađeni na ovoj platformi. Nekoliko projekata koje sam uradio u nekoliko poslednjih godina sam i ja uradio koristeći Wordpress.

Sopstveni CMS - BloCMS

Već pri prvom susretu sa gotovim sistemima za upravljanjem sadržajem bilo mi je jasno da nijedan neće dobiti moju 100% pažnju, prvi i osnovni razlog je što nisu svi konci u mojim rukama. Vremena nije bilo da se posvetim izučavanju koda nijednog gotovog sistema, svi deluju previše komplikovano za ono što meni a i većini treba i ubrzo sam krenuo u razvoj svog sopstvenog sistema za upravljanje sadržajem (CMS-a): BloCMS.

Ovo Blo bi trebalo da bude skraćenica od engleske reči BLOW što bismo mogli prevesti sa oduvati.

Funkcionalnosti BloCMS-a

Kao i svaki CMS i BloCMS ima administratorski deo i deo koji vide posetioci sajta i zato postoje dve celine kao dva spojena programa u jednom: sistem koji prikazuje sadržaj (Front End) i sistem za administraciju sadražja (BackEnd).

Funkcionalnosti BloCMS-a sistema za upravljanje sadrzajem

Svaki od ova dva dela ima sledeće module:

 • Komponente - upravljanje komponentama,
 • Korisnici - upravljanje korisnicima,
 • Proizvodi - upravljanje proizvodima,
 • Porudžbenice - upravljanje onlajn porudžbenicama,
 • Galerija - upravljanje slikama,
 • Dokumenti - upravljanje dokumentima (brošure),
 • Slajder - upravljanje sadržajem slajdera - smenjivanje sadržaja,
 • Meni -upravljanje linkovima glavnog menija (izbornika) na sajtu,
 • Blog SR - upravljanje stranicama na srpskom jeziku,
 • ...

Svaki od modula omogućava dodavanje novog i izmeni i/ili brisanje postojećeg sadržaja ili izmene u načinu prikazivanja (redosled, pozicija na sajtu i sl).

Srž sistema čini PHP kod koji čita podatke iz baze koristeći se MySQL upitima uz pomoć Jquery i drugih JavaScript trikova, Ajax poziva, CSS3 tranzicija i stilova.

Projekti koje pokreće BloCMS

Izvori

 1. Content management system, https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system, 11.04.2021.
 2. Tech Report -What CMS?, https://whatcms.org/Tech_Reports, 11.04.2021.

Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera