Skale, umnošci i delovi mernih jedinica

Skale, umnošci i delovi mernih jedinica
Rad na tekstu Najbrža kamera na svetu - 156,3 triliona slika u sekundi otvorio je novo poglavlje za istraživanje. Naime u tekstu se pominju neke ogromne cifre sa mnogo nula ili pak suprotno neki mnogo sitni delovi osnovnih jedinica i to me je navelo da malo istražim i pokušam za početak sebi da razjasnim o kojim se zapravo tu brojkama radi kada neko pominje bilion, trilion, mijardu i slično.

Prvi korak je bilo guglanje ili pretraga interneta za jednostavnu frazu "bilion i trilion" i jedan tekst koji mi je inicijaln ootvorio oči je bio Koliko nula ima bilion, a koliko trilion? koji je napisao  dipl. ing Draško Dragović napisao za Astronomski magazin .

Bilion i trilion

Pomenuti tekst mi otkrio postojanje dugačke i kratke skale koje predstavljaju dva sistema za imenovanje i pisanje brojeva sa velikim brojem nula. U tekstu o najbržoj kameri na svetu se pominje bilion, trilion, kvadrilion, femtosekund i slično. Prilikom  prevođenja originalnih tekstova nastao je dodatni zbun jer je mašinski prevodilac neke od izraza brkao bilion, trilion i ostale pa sam bio primoran da se malo pozabavim ovim straživanjem i da uvidim koji je to standard jer sam ja iskreno poprilično zaboravio niz prefiksa koji se koriste za velike brojeve a i onih kojih sam se sećao nisam bio siguran šta predstavljaju. 

Idealna prilika da se obnovi znanje!

Kratka i duga skala 

Kao i sve drugo što je mogao da zakomplikuje čovek je zakomplikovao i ovu priču o skali koja se koristi za velike brojeve. Naime, pomenuo sam već da su kreirane mala i velika skala koje se prate do određenog broja nula u velikom broju ali od nekog broja i ne a naročito zbunjuje činjenica da isti naziv ne odnosi na isti broj pa tako na primer naziv trilion označava:

  • U kratkoj skali 1012 a
  • U dugoj skali 18!!!

Naravno, zasluga za postojanje dvaju skala se može pipisati najmoćnijim zemljama sveta nekada Velikoj Britaniji sada (ili do skoro) Sjedinjenim Američkim Državama. Velika Britanija je koristila dugačku sklau, aonda su Amerikanci , naravno, udarili kontru i primenjivali kratku skalu. Sada bi trebalo da preovladava kratka skala koju je usvojila i Velika Britanija po g. Dragoviću.

Međutim, zašto je uopšte bilo potrebno uvoditi dve skale kada postoji jedna jedinstvena definisana uz sistem SI jedinica a više o sistemu SI možete pročitati na sajtu BIPM - Bureau International des Poids et Mesures koji sebe na sajtu predstavljaju kao kuću Međunarodnog sistema jedinica (SI) i Međunarodne referentne vremenske skale (UTC). Brošura o Međunarodnom sistemu jedinica objavljenja od strane BIPM se može preuzeti na njihovom sajtu i u njoj se pominje skala decimalnih umnožaka i delova SI jedinica na strani 143.

Decimalni umnošci i delovi mernih jedinica

Decimalni umnošci i delovi u rasponu od 10-30 do 1030 su predviđeni za upotrebu uz jedinice SI. Simboli prefiksa se štampaju uspravnim fontom, kao i simboli jedinica, bez obzira na font koji se koristi u okolnom tekstu i prikačen je uz simbole jedinica bez razmaka između simbola prefiksa i simbola jedinice. Sa izuzetkom da (deka), h (hekto) i k (kilogram), svi simboli višestrukih prefiksa su velika slova i svi  simboli prefiksa delova su mala slova. Svi nazivi prefiksa se štampaju malim slovima, osim na počeku rečenice.

Navodim samo deo tabele prefiksa sa pregledom po skalama kao još jedan dokaz ljudske gluposti.


10x

PrefiksKratka skalaDuga skala
106
MEGAMilionMilion
109
GIGABilionMilijarda
1012
TERATrilionBilion
1015
PETA
Kvadrilion
Bilijarda
1018
EKSAKvintilionTrilion
1021
ZETASekstilionTrilijarda
1024
JOTASeptilionKvadrilion


Kakva zbrka sa dugom i kratkom skalom i nazivima bilion trilion ili pak kvadrilion. Negde kroz maglu se prisećam da sam davno u školi učio o milijardi kao broju odmah posle milona što će reći da je to bilo reči o dugoj skali jer se milion u kratkoj sklai i ne spominje.

U svakom slučaju svaka čast ljudima još jednom na izvrsnom kreiranju zbrke i zavrzlame aveujem da nisam jedini koji deli taj osećaj.

Da li se slažete sa mnom?


Vaš komentar

Možete upisati još 500 karaktera